Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslivost v Úhercích a Zbůchu

31. 12. 2015

Myslivost v Úhercích a Zbůchu

 

Krátce po vzniku ČSR byla založena Československá myslivecká jednota – v r. 1923, která se snažila – celkem úspěšně – zorganizovat naší myslivost. Bylo to nanejvýš potřebné, vždyť honitby byly v rukou šlechty, bohatých statkářů, církevních statků i poválečných zbohatlíků.

Úherce dlouho patřily do majetku Chotěšovského kláštera. Později se však bohatší sedláci stávají majiteli honiteb či významnými členy honebních společenství.

Pole, lesy i menší rybníky (Chobot, Nový rybník) nabízely poměrně stavy drobné zvěře, především koroptví a zajíců. Početné byly i stavy divokých králíků a srnčí zvěře.

V okolí zrušeného dolu Ziegler se vyskytovali až do poloviny 20. století i tetřívci. Je zajímavé, že v té době se tu začali vyskytovat i bažanti, jejichž stavy se poté rychlé zvyšovaly až do roku 1974.

Za 1. republiky i za 2. světové války ovládali honitbu v Úhercích výhradně majitelé pozemků, tedy němečtí sedláci, kteří si zvali na hlavní zaječí hon (lovili se také koroptve) německé sedláky – myslivce – z okolních německých vesnic Mantavy, Choťešova či Týnce. K velké změně došlo po 2. Světové válce. Německým lovcům byly zabaveny zbraně, Němci – až na výjimky – odcházeli na odsun a na jejich místa přicházeli čeští osadníci, kteří začali hospodařit na statcích po Němcích, další Češi tu našli ubytování a práci v dolech či v plzeňské Škodovce apod.

Mnozí z těchto nových osadníků si udělali lovecký lístek a jako myslivci našli uplatnění v honitbách kolem Nýřan, Líní, Chotěšova atd. Zde vznikala myslivecká sdružení a jejich členové měli za úkol nejen lovit a odevzdávat část ulovené zvěře do výkupu, ale především dobře hospodařit se zvěří a dbát na dodržování stavů zvěře, pečovat o ni i chránit ji před pytláky.

V Úhercích byl prvním poválečným českým mysliveckým hospodářem p.Kůstka, kterého po několika sezónách vystřídal sedlák p.Marek. Změny přinesl rok 1948. MS Úherce se sloučilo s MS Zbůch, a tak se rozrostla nejen výměra honitby, ale zákonitě i členská základna. Politické změny zasáhli i do myslivosti, zrušili se mimo jiné tzv. kluby. V našem rajónu se to týkalo Dubovce, jeho členové přešli do MS Úherce-Zbůch. Další zlomový rok je rok 1976 kdy MS Úherce-Zbůch obdrželo od MS Nýřany 369 ha. Pana Marka vystřídal ve funkci mysliveckého hospodáře p. Jan Krs. Po něm až do roku 2014 byl mysliveckým hospodářem p. Jan Rádl. Od února 2014 je mysliveckým hospodářem honitby Úherce-Zbůch p. Pavel Liška.

Doba, kdy se při lovu ulovilo 1000 zajíců je nenávratně pryč, ale 40 divočáků ulovených v roce 2013, také něco pro naší malou příměstskou honitbu znamená.

 

Myslivost žije!

Díky všem, kteří se o ni zasloužili.